luni, 4 iunie 2018

Profeţii-oameni obişnuiţi în lucrări neobişnuite


            Profeţii Vechiului Testament au fost acei oameni aleşi de Domnul Dumnezeu şi chemaţi într-o lucrare specială, aceea de a fi purtători ai  Cuvântului Său pentru o anumită vreme.
Să privim puţin la câteva calităţi şi defecte ale acestora. I-am luat ca şi exemplu pe: Ieremia, Isaia, Ezechiel, Daniel şi Iona.
Ieremia-calităţi
-Perseverent şi răbdător este purtat de Dumnezeu prin multe încercări, dar işi duce până la capăt slujirea. Perseverează în lucrul care îi este dat să îl facă, deşi se face urât poporului prin mesajul adus şi nu este dorit de acesta, dar nu s-a oprit ci a continuat să vorbească aşa cum Domnul îl sfătuia.
-Dovedeşte empatie faţă de concetăţenii lui. Nu s-a putut detaşa afectiv de mesajul transmis, astfel că el traia şi suferea în acelasi timp alături de cei din popor  mesajele transmise. În Cartea plangerilor  a plâns pentru poporul iudeu care se depărtase de Dumnezeu şi slujea idolilor şi care a atras astfel pedeapsa divină.
Câteva cusururi ale profetului Ieremia
-Timid, fricos- astfel încât a primit  cu greu misiunea care i-a fost încredinţată .(Ieremia 1.6).
-Mai tot timpul trist şi deprimat, acest lucru se asociază şi cu caracterul unora dintre scrierile lui (din Plângerile lui Ieremia).
 Isaia-calităţi
- Se smereşte şi are păreri potrivite cu starea inimii lui (Isaia 6.5);
- Dovedeşte ascultare deplină în slujba sa fiind pus în situaţii umilitoare, fiind necesar să umble gol şi desculţ timp de 3 ani ca semn de înştiinţare (Isaia 20.2) sau în situaţii în care sunt chemaţi şi membrii familiei lui, precum fiul său Şear Iaşab (Isaia 7.3). În tot acest timp el nu se plânge şi nu protestează , ci duce la îndeplinire toate sarcinile primite de la Dumnezeu;
-Modelul de om implicat în viaţa comunităţii, acuzându-i pe cei care „zic răului bine şi binelui rău“ (5. 20) Scrierile lui se caracterizează şi prin expresii de judecată şi ameninţare care încep cu „vai de”.
Puncte slabe recunoscute de Isaia:
-Înainte de a fi trimis în lucrare, Isaia se recunoaşte a fi păcătos şi nevrednic comparându-se cu sfinţenia revelată a lui Dumnezeu;
- Înţelege că în starea în care se află nu putea aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu  (“om cu buze necurate”) (Isaia 6.5).
Ezechiel-calităţi
-.Evlavios încă din tinerete, Ezechiel a trait o viata curată. Majoritatea populației din vremea aceea era dedată la idolatrie și pângărită de imoralitate. Ezechiel însă, asemenea lui Daniel, a fost crescut într-o familie evlavioasă care l-a învățat „să nu se spurce“ cu lucruri sau obiceiuri contrare poruncilor Legii. (Ezec. 4:14).
- În cuprinsul cărții, Ezechiel este numit „fiul omului“, un titlu pe care nu-l mai poartă în Biblie nimeni, cu excepția Domnului Isus Hristos.
- Ezechiel rabdă îndelung şi se supune în timpul acelor acţiuni simbolice ciudate,  suferind nu numai la nivel fizic, dar şi în suflet.
Câteva puncte slabe ale profetului Ezechiel
Ezechiel este unul dintre profeţii cărora le cam lipsesc descrierea punctelor slabe.
- Ezechiel se lamentează de câteva ori atunci când primeşte câte un cuvânt mai greu din partea Domnului (Ezechiel 20.49)
-. Adesea  se simte neajutorat, neînţeles şi batjocorit de către cei din vremea lui cărora trebuia să le aducă mesajul, dar şi datorită sarcinilor greu de îndeplinit.
- Ezechiel “mergea amărât şi mânios” pentru că mâna Domnului apăsa asupra lui dupa primirea sulului care conţinea hotărâri de judecată, bocete şi jale.
Daniel-calităţi
-Caracter integru, hotărât şi  credincios lui Dumnezeu şi principiilor sale, refuzând să „se spurce mâcând din bucatele aduse de la masa împăratului" (Dan. 1.8).
- Exemplu pentru generaţia, astfel încât nu s-a găsit nimic rău la comportamentul lui urmărit cu atenţie de duşmanii săi invidioşi pentru că el încerca să aibe o reputaţie nepătată “dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios şi nu se găsea nicio greşeală la el şi niciun lucru rău” (Daniel 6.4)
- Fizic nu avea nici un cusur trupesc, frumos la chip- lucru care reiese din criteriile pe baza cărora a fost ales la curtea împăratului.(Daniel 1.4)
-Înzestrat cu înţelepciune în orice ramură a cunoaşterii, cu minte ageră şi pricepere,în stare să slujească în casa împăratului.(Daniel 1.4)
-Talentat în tot felu de scrieri, priceput în toate vedeniile şi toate visele, lucru care rezultă din temerea neîncetată de Dumnezeu(Daniel 1.17) şi de zece ori mai destoinic decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele.
- Smerit, aduce slavă lui Dumnezeu şi îl pune pe El pe primul loc, recunoscând că înţelepciunea şi descoperirile sunt primite de la El
- Om al rugăciunii pe care o practica indiferent de stare sau circumstanţe.
Puncte slabe ale lui Daniel
Datorită caracterului său integru şi a credicioşiei sale nu reies scadenţe ale caracterului lui Daniel din cartea sa, ci mai mult calităţi. Totuşi şi el a fost un om normal, cu o fire ca a tuturor.
- Daniel  era înspăimântat şi tulburat de vedeniile avute, astfel că i se schimbase chiar şi culoarea feţei (Daniel 7.15,28)
- Viziunile avute i-au provocat stare de leşin şi slăbiciune trupească (Daniel 8.18, 27) astfel încât a “stat leşinat şi bolnav mai multe zile”.
  Calităţi remarcate la Iona  în urma experienţei sale
-Rugăciunea sa, din capitolul doi, dezvăluie multe lucruri despre profet. Ea arată că Iona cunoştea foarte bine Scripturile, întrucât a făcut deseori referire la cartea Psalmii.
-Iona este recunoscător lui Dumnezeu care l-a salvat într-un mod unic şi supranatural. În încheierea rugăciunii, Iona spune: „Îţi voi aduce jertfe şi cuvinte de mulţumire. Voi împlini făgăduinţa pe care am făcut-o. “ (Iona 2:9).
- Iona devine ascultător la al doilea mesaj din partea Domnului şi se supune sarcinii încredinţate.
- A dat dovada de curaj şi spirit de sacrificiu oferindu-se să moară pentru fapta sa datorată neascultării de voia Domnului ...„Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, iar marea se va potoli faţă de voi! Fiindcă ştiu că din cauza mea a venit această furtună puternică peste voi“ (Iona 1.12).
 Trăsături negative ale lui Iona:
În ciuda multor trăsături de caracter negative, Iona a fost ales de Domnul  şi folosit în lucrarea din Ninive.
-Neascultător, în loc să ducă mesajul de pocainţă la Ninive, el  merge în direcţia opusă, la Tars;
- Fără dragoste de popoarele străine, nu îi păsa de soarta celor care mergeau înspre pierzare, nu a fost gata să împartă harul lui Dumnezeu şi cu alţii.
- Nemulţumit, cârtitor, pentru că Dumnezeu nu i-a pedepsit pe niniviteni conform strigării sale;
- Mânios şi încăpăţânat, astfel încât îşi doreşte mai bine să moară; Iona a continuat să fie mânios chiar şi după ce Dumnezeu i-a dovedit că are milă de el.
Aşadar putem observa cum şi profeţii au fost oameni obişnuiţi, cu o viaţă neobişnuită datorită sarcinilor încredinţate. Chiar în zilele noastre sunt profeţii ale acestor oameni care se află în curs de a fi împlinite.
Domnul ne poate folosi şi pe noi, aşa cum suntem, cu defectele şi talentele noastre. Poţi fi un om cuminte precum Daniel sau un neascultător ca Iona. Cu amândoi Domnul a avut de lucru, iar părţile colţuroase ale caracterului vor fi rotunjite cu intrumentele Olarului. Pentru acest lucru va trebui să ne sfinţească, lucrare care prespune adesea durere, sarcini neplăcute şi costisitoare sau drumuri pe care nu am vrea sa le urmăm. Însă, ascultarea de glasul Lui a dus întotdeauna la un sfârşit glorios în ciuda unei vieţi dificile. De aceea, orice lucrare la care El te cheamă, orice lucru pe care îl simţi ca venind din partea Sa, nu te teme să îl împlineşti pentru că nu îl vei împlini cu puterea pe care o ai, ci El va lucra folosindu-se doar de tine ca un slujitor care Îi poartă Numele. O lucrare măreaţă presupune o dedicare absolută, o viaţă predată pe deplin. Răspunde chemării Lui şi nu te teme! "Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi!"(Psalm 60.12)

Un comentariu:

Parerea ta