miercuri, 23 martie 2016

War Room - recomand film

WAR ROOM este un film creştin care se merită din plin sa fie vizionat, pentru că veţi avea multe de învăţat despre ceea cum ar trebui să fie viaţa de rugăciune a unui creştin adevărat. WAR ROOM este o dramă convingătoare cu umor și inimă care explorează puterea pe care rugăciunea o poate avea asupra căsătoriilor, parinti, cariere, prietenii, și orice alt domeniu al vieții noastre.
Pentru vizionarea filmului cu subtitrare, accesaţi War Room. Vizionare plăcută.


sâmbătă, 19 martie 2016

În căutarea fericirii

Când aţi fost surprinşi de Dumnezeu ultima dată? Nu-i aşa că este frumos? Este adevărat că nu se întâmpă prea des, dar atunci când El te copleşeşte cu bunătatea Sa fără să ai vreun merit, este deosebit. “Dumnezeu tună cu glasul Lui în chip minunat; face lucruri mari pe care noi nu le înţelegem.”(Iov 37.5)
Când mă gândesc că la El toate sunt posibile, rămân în uimire şi  îmi zic: „Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?”(Psalm 8.4)
M-am gândit la "ce este fericirea"? Ce cred eu, ce cred alţii şi ce crede Dumnezeu despre acest lucru? Viaţa este o continuă alergare după ceva ce numim impropriu fericire. Fericirea tindem să o vedem prin prisma lucrului încă neîmplinit. Pe măsură ce îl dobândim, aceasta capătă noi semnificaţi şi altceva îi ia locul. Vedem fericirea în funcţie de dorinţele, preocupările şi neîmplinirile noastre. Oare, asta să fie cu adevărat fericirea?
Eclesiastul a studiat despre multe domenii, printre care se regăseşte şi fericirea. Iată ce a gândit el:
„Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.
Cine, în adevăr, poate să mănânce şi să se bucure fără El?”(Ecles.2.24-25)
„Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor;
 dar şi faptul că un om mănânca şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu.”(Eclesiastul 3.12-13)
„Totuşi, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul şi stăruieşte multă vreme în el, eu ştiu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu şi au frică de El.”(Eclesiastul 8.12) Cei care au teamă de Dumnezeu; aceştia nu vor fi scutiţi de necazuri, dar vor avea ceva aparte în inima lor, vor avea acel gol după fericire umplut cu prezenta cunoaşterii lui Dumnezeu. De aceea lor le este teamă să Îl supere pe Acela care este sursa fericirii lor, dar în acelaşi timp se bucură de tot ceea ce le împlineşte sufletul.
Cei care consideră că fericirea lor este legată de petrecere, de voia bună, de împinirea unui vis omenesc sau de o persoană, într-o zi vor constata ca toate acestea dispar, iar lipsa fericirii işi va face simţită prezenţa. Aceasă fericire este iluzorie, pentru că adevărata fericire este legată de cer, de gândul veşniciei, de încrederea în lucruri pe care nu le poţi vedea acum, dar pe care prin credinţă, într-o zi le vei atinge.
Am găsit că fericirea este legată de căutarea prezenţei lui Dumnzeu:
„Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.”(Iacov 1.25)
“Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea şi cine se încrede în Domnul este fericit.”(Proverbe 16.20)
Fericirea nu este doar o stare emoţională, sufletească, trecatoare. Este ceva ce rămâne în sufletul celui care o găseşte şi o păstrează. Este golul umplut cu dorul după Dumnezeu. De aceea, caută-L pe El până Îl vei găsi.
Ascultând  cuvintele de mai jos, veţi întelege mult mai bine ceea ce este fericirea.
Fiţi fericiţi!

luni, 7 martie 2016

Crede şi aşteaptă in tăcereMăcar că zici că nu-L vezi, totuşi pricina ta este înaintea Lui: aşteaptă-L!”( Iov 35:14)
Aşteptarea presupune un obiect al aşteptării, un timp si o finalitate. Aştepţi de la El poate un răspuns, sau să îţi vorbească, sau să lucreze, sau  aştepţi lumina şi ajutorul ca să vezi cum va rezolva El problema.
Dumnezeu se descoperă treptat. Răspunde prin feluri în care ne uimesc.
Cum să aştepţi? Ce ar trebui să faci în tot acest timp? În tăcere lucrează cu post şi rugăciune:  postul renunţării la propriile dorinţe si rugăciunea prin concentrarea atenţiei asupra a ceea ce El vrea să-ţi vorbească.
“Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.”(Plangeri Ieremia 3.26)
Răspuns primeşti în tăcere, atunci când faci linişte în tine însuţi şi laşi prezenţa lui Dumnezeu să te umple de pace. Când aştepţi ca El să îţi vorbească, faci linişte ca să-I auzi glasul. Îţi pleci urechea şi auzul devine mai fin. Te retragi din iureşul lumii, din amalgamul de voci care aduc tulburare. Poate că la capătul aşteptării vei afla lucruri la care nu te-ai fi aşteptat.
 Aşteptarea este timpul care lucrează zdrobire. În fiecare zi, puţin câte puţin, uleiul frumos mirositor se prelinge pe lângă petala zdrobită.
“Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.”( Romani 8:25)
Nădejdea este credinţa în plină activitate. Ea nu poate trăi decât într-un sol de greutăţi şi împotrivire. Vântul cel mai puternic îi întăreşte rădăcinile, întunericul cel mai profund o face să strălucească şi mai tare.
Aşteptarea este doar pentru o perioadă. Are o limită, nu este la nesfârşit. Este o vreme pentru aşteptare şi este un timp pentru rugăciune şi pentru acţiune.
Timpul de aşteptare la Dumnezeu a rămas acelaşi chiar dacă noi vrem totul repede şi ne-am obişnuit astfel. Nu mai avem răbdare să căutăm răspuns în cărţi pentru că ne-am obişnuit să-l avem pe loc, prin apăsarea unei taste.
De ce îngăduie Dumnezeu perioadele de aşteptare?
Ele produc răbdare, maturitate, zidesc caracterul. Asta este frumuseţea aşteptării în ochii Domnului, pentru că este vremea  în care Dumnezeu înfăptuieşte lucruri mai importante pentru viaţa ta decât însăşi lucrul aşteptat. În aşteptare, părtăşia noastră cu Dumnezeu se adânceşte. El ne pregăteşte, ne maturizează şi ne înarmează pentru lupta în care ne va conduce.
Aşteaptă pe Dumnezeu să lucreze în felul şi la timpul Său!
 “Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.”( Psalmii 130:5)

marți, 1 martie 2016

Bucuraţi-vă de o primăvară frumoasă!

“Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!”(Osea 6.3)