marți, 5 aprilie 2016

Trupul lui Hristos sau Biserica

Iată ce frumoasă comparaţie  face apostolul Pavel între aceia care alcătuiesc Biserica lui Hristos şi ceea ce reprezintă trupul alcătuit din mădulare:
Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.”(Romani 12.4-5)
În organismul nostru există o armonie desăvârşită, pe care nici măcar cercetătorii în domeniul sănătăţii  nu au putut-o înţelege pe deplin. Toate funcţiile sunt coordonate de un centru situat in cap. Fără semnalele transmise de acolo, ar fi anarhie şi organismul nu ar putea funcţiona în parametrii optimi. Cam la fel este şi în Trupul spiritual, reprezentat de Biserica lui Dumnezeu.
Faci parte din acest Trup? Cum îţi poţi da seama? Este foarte uşor. Dacă faci parte din Trup, nu vei putea sta nepăsător atunci când unul din mădulare are o durere. Nu vei rezista să-l vezi pe omul de lângă tine rănit şi să nu cauţi vindecarea si într-ajutorarea lui.
Poate că te gândeşti că eşti un mădular lipsit de importanţă sau că încă nu ţi-ai găsit locul in Trup. De fapt, poate că te afli chiar în locul în care trebuie să fii acum.  Nu există membru a cărui importanţă să fie mai mare sau mai mică, şi chiar dacă nu este preţuit la adevărata lui valoare, totuşi lipsa lui ar produce o disfuncţionalitate majoră. Trăieşte în aşa fel încât să nu ţi se observe prezenţa, dar când pleci din acel loc sa ţi se simtă lipsa!
Ce rol trebuie să îndeplineşti ca şi mădular din Trup? Avem diverse roluri. Suntem unici şi nimeni nu ne poate înlocui. Unul poate vorbi bine, încuraja, conduce, sfătui, dărui, ajuta….Important este dacă lucrul făcut este făcut cu dragoste. Doar atunci Trupul este zidit şi creşte.
Este interesant că, atunci când un madular este în pericol, capul transmite semnale în trup, iar celelalte mădulare fac tot depinde de ele pentru a-l ajuta. De ce? Pentru că au înţeles că binele lor depinde de binele celui în suferinţă. Aşa trebuie să gândim şi noi! Binele nostru depinde de binele celor pe care Dumnezeu îi trimite în viaţa noastră. Urmăreşte binele lor!
Aparţii acestui Trup atunci când plângi cu cei ce plâng şi te bucuri cu cei care se bucură. Trebuie să fii acel mădular sensibil la durerea celor din jur, care ştie să vină în ajutor, dar care renunţă la egoism şi îşi manifestă bucuria împreună cu aceia care sărbătoresc victorii. Între mădulare nu există invidie, nu încearcă să-şi dovedească unul altuia cât este de bun şi nu se ignoră, pentru ca au înţeles că nu pot trăi unele fără altele.
Dacă am putea să trăim acest cuvânt spus de Petru:
„De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.”(2 Petru 1.5-7) Am subliniat ultimele cuvinte deoarece nu doar în Trup (între fraţi) trebuie manifestat acest comportament, ci aici este doar începutul. De la dragostea de fraţi trebuie să depăşim barierele (confesionale, etnice, relaţionale, etc) şi să extindem dragostea lui Dumnezeu nu doar asupra celor care ne iubesc, ne sunt prieteni, ne plac, ci asupra tuturor oamenilor, inclusiv a celor care ne vor răul.
Ce rol ai? Indiferent de ceea ce faci, asigură bunăstarea şi creşterea celorlalte mădulare potrivit cu lucrarea la care eşti chemat. Ce faci? Zideşti sau dărâmi? Pui o piatră pentru a sprijini sau arunci cu pietre? Fiecare vorbă, gest sau gând poate face bine sau rău. Ajută la vindecarea Trupului, apoi zideşte şi hrăneşte.
Nu uita: un mădular nu trăieşte pentru sine, ci pentru folosul celorlalte. Tratează aşa cum vrei să fii tratat. Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.”(Matei 7.12)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Parerea ta