duminică, 28 februarie 2016

În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi

“Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.” (2 Corinteni 4.8-9)
Atunci când cineva caută să te îngenuncheze, să te distrugă pentru că de fapt, tu eşti mai bun decât el şi pentru că întunericului nu-i place lumina, ia aminte „Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5.8) De cele mai multe ori glasul lui te sperie, iar temerile sunt justificate; din afară lupte, dinlăuntru temeri. În acelaşi timp, ceea ce te ţine în picioare este nădejdea în puterea pe care o dă Dumnezeu.
încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare
Poate eşti încolţit de lupi ce poartă măşti de sfinţi, încolţit de gânduri tulburătoare, de temeri şi incertitudini care încercă să intimideze, să descurajeze şi să dărâme. Astăzi nu mai ai de luptat “ împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.”(Efeseni 6.12) David a fost urmarit de Saul şi adesea s-a simţit încolţit, când în psalm spune:”Ei întinseseră un laţ sub paşii mei; sufletul mi se încovoia, şi-mi săpaseră o groapă înainte. Dar au căzut ei în ea.”(Psalm 57.6) Cine urmăreşte răul, cel ce întinde curse, în cele din urmă va sfârşi prins de propriile capcane. Iată cum Haman sfârşeşte spânzurat în locul pe care-l pregătise pentru Mardoheu, iar pârâşii lui Daniel au fost aruncaţi în groapa cu lei pregătită pentru Daniel. Totuşi “Tu-mi dai mai multă bucurie  în inima mea, decât au ei când li se înmulţeşte rodul grâului şi al vinului.”(Psalm 4.7)
în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi
Sunt momente când este  greu să cântăreşti ce ar trebui să vorbeşti, să ai înţelepciunea să taci sau să răspunzi când şi cum trebuie. Aminteşte-ţi că Dumnezeu, care a promis prezenţa Duhului Sfânt în vremuri dificile, va împlini cuvântul care spune căci vă voi da o gură şi o înţelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri.” (Luca 21.15)
prigoniţi, dar nu părăsiţi
Întotdeauna a existat o luptă: răul a căutat să învingă binele, iar întunericul să biruiască lumina. Creştinul a fost urmărit de cei ce-l prigoneau pentru că oamenii s-au îndepărtat de la adevăr şi au iubit minciuna şi întunericul mai mult decât lumina. Chiar dacă prigonit, niciodata nu a fost singur, chiar dacă în afară aşa se părea Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar că spunem adevărul;  ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.”(2 Corinteni 6.8-10) Lumea te poate privi în fel şi fel de moduri. Ei văd însă doar la exterior. Dumnezeu vede inima. Einstein a spus „Mă interesează ce gândeşte Dumnezeu. Restul sunt detalii.”
trântiţi jos, dar nu omorâţi
Chiar dacă ajungi până într-acolo ca să fii doborât la pământ, la Dumnezeu toate au o limită. Fiecare încercare are o limită dincolo de care nimic şi nimeni nu se va apropia de tine. El ştie cât poţi îndura. Dacă greul e prea greu, înseamnă că eşti un vas de mare preţ, care poate suporta mai mult. Pentru că eşti dintr-un material scump, nu vei fi ars, ci bine curăţit. Trântit jos” nu înseamnă că ai cedat. Dumnezeu are putere să ridice când strigi către El. „Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este Lumina mea!”(Mica 7.8“Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă nişte oameni?”(Psalm 56.11)
Ceea ce nu ştie cel rău este ca biruinţa finală este a Domnului, iar întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă”( 2 Corinteni 4.17)
Aşa că, atunci când te simţi încolţit, în grea cumpănă, prigonit şi trântit jos, aminteşte-ţi că încă nu ai ajuns la limită, că ai o nădejde vie, că nu eşti singur şi că eşti înca viu şi mai poţi lupta. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Parerea ta